Doelstellingen

Doelstellingen

Belang van een islamitische vereniging op de campus 

 Het hebben van islamitische studentenverenigingen in Nederland is enorm belangrijk. Middels een islamitische studentenvereniging wordt er gestreefd naar het uitdragen van de islamitische identiteit op zowel individueel als collectief niveau. In een tijd waarin de islamitische identiteit steeds meer lijkt te verwateren of als problematisch wordt gezien, is het van uiterst belang om deze te behouden en op de juiste manier uit te dragen. Een islamitische studentenvereniging is enorm belangrijk voor het faciliteren van mogelijkheden om de verantwoordelijkheden die de islam van ons vraagt na te komen. 

Middels het verenigen van de moslimstudenten streven wij naar eenheid. Eenheid in de moslimgemeenschap is van cruciaal belang. Allah (s.w.t) zegt: ‘En houd jullie allen stevig vast aan het koord van Allah en wees niet verdeeld.’ (Koran vers 3:103). Allah gebiedt ons te verenigen en niet te verdelen. Het is deze eenheid die leven brengt in de ummah en het doet floreren. Een islamitische studentenvereniging is het platform waarvandaan gestreefd kan worden om binnen de moslimstudenten een eenheid te creëren en deze te behouden. 

Het studentenleven heeft tegenwoordig een stereotyperend beeld gekregen. Veel moslimstudenten kunnen zich niet vinden in dit beeld en kunnen moeite hebben met het verzoenen van hun islamitische identiteit met hun identiteit als student. Een islamitische studentenvereniging komt met een oplossing door inhoud te geven aan het studentenleven die past binnen de richtlijnen van de islam. Een islamitische studentenvereniging kan als verzoener van deze twee werelden dienen en zodoende een waardevolle aanvulling zijn op het studentenleven. 

Door de drukte van het studentenleven kan men vaak zijn of haar islamitische en spirituele ontwikkeling uit het oog verliezen. Juist tijdens het studentenleven, een fase die nadrukkelijk in het teken staat van de vorming van vele individuen, is het van belang om deze islamitische en spirituele ontwikkeling niet uit het oog te verliezen en er juist in te excelleren. De toegankelijkheid voor deze ontwikkeling kan om allerlei redenen als moeilijk ervaren worden door de moslimstudenten. Juist om deze reden is een islamitische studentenvereniging op de campus van enorm belang. Het biedt toegang tot het vergaren van kennis, het ontwikkelen van je islamitische identiteit en spiritualiteit en het bouwen aan je netwerk. Op deze manier zal je tijdens een van de belangrijkste fases in je leven jouw individuele, islamitische en spirituele ontwikkeling niet uit het oog verliezen.

Doelen

Onze doelstellingen zijn gebaseerd op het realiseren van onze missie, namelijk door een vereniging te zijn die: 

  • zich opstelt als een leerschool waar moslimstudenten zich kunnen vormen op academisch, islamitisch en professioneel vlak;
  • de moslimstudenten aanzet tot een ambitieuze en excellerend attitude en karakter om de maatschappij op de meest profijtelijke manier van dienst te zijn;  
  • bijdraagt aan een comfortabele en stimulerende sfeer om zo een thuisgevoel te creëren voor de moslimstudenten in Utrecht;
  • en tegens fungeert als een facilitator voor de moslimstudenten in Utrecht.