Lidmaatschapsvoorwaarden

Lidmaatschapsvoorwaarden

  • Door het lidmaatschapsformulier in te vullen verleen je toestemming aan Studentenvereniging INSAN om het verschuldigde lidmaatschapsgeld van €15,- jaarlijks via SEPA incasso te innen.
  • Het lidmaatschap gaat in na betaling van de jaarlijkse contributie. De eerste keer gebeurt dit via iDEAL of één van de andere beschikbare betaalmogelijkheden direct na het inzenden van het lidmaatschapsformulier.
  • Het lidmaatschap wordt elk collegejaar stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap kan tot uiterlijk 1 juli van elk collegejaar.
  • Je gaat ermee akkoord dat INSAN sv je op de hoogte houdt van de aankomende activiteiten.
  • Je gaat ermee akkoord dat INSAN je een bevestigingsmail verstuurt ten aanzien van jouw lidmaatschap.
  • Je wordt in staat gesteld om de Algemene ledenvergadering (ALV) bij te wonen en mee te denken aan de structuur van INSAN sv. Hiertoe behoort ook de installatie van het toekomstige bestuur.
  • Jouw bovenstaande ingevulde gegevens worden gebruikt voor de ledenlijst van de vereniging. Verder wordt deze ledenlijst gebruikt voor inzage van lidmaatschap tijdens events en ter informatie naar de onderwijsinstelling(en) en koepelorganen. Indien je bezwaar hebt op een van deze doelen, stuur dan een mail naar 
    Er zijn geen andere doelen waarvoor deze gegevens gebruikt zullen worden!