Organogram

Organisatie

Organisatiestructuur

Middels de commissies Marketing, Educatief, Recreatie, Studentzaken en Acquisitie willen we verschilmakers creëren die zich kunnen vormen op islamitisch, academisch en professioneel vlak. Om dit te realiseren, organiseren wij leuke lezingen, cursussen, workshops en andere activiteiten. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om in aanraking te komen met nieuwe mensen om zo de eigen netwerk te vergroten op zowel sociaal als professioneel vlak. Kortom, INSAN is dé vereniging waar jij je kunt ontplooien, zowel gedurende je studiejaren als de jaren daarna!

Bestuursleden

Voorzitter

De voorzitter is de eindverantwoordelijke voor het reilen en zeilen van de vereniging. Dit houdt in dat hij/zij ervoor zorgt dat alle organisatorische factoren in goede banen geleid worden. Ook gaat hij/zij over de strategische besluitvormingen. De voorzitter is het gezicht van de vereniging. De vicevoorzitter houdt toezicht op de commissie Studentzaken. 

Vicevoorzitter
De vicevoorzitter wordt ook wel gezien als de rechterhand van de voorzitter. Hij/zij ondersteunt de voorzitter en vervangt zijn of haar plaats bij diens afwezigheid. Tevens is de vicevoorzitter verantwoordelijk voor het creëren en onderhouden van gezonde relaties met externe partijen.

Secretaris
De secretaris is verantwoordelijk voor de algemene correspondentie van de vereniging, zowel intern als extern, en is verantwoordelijk voor de documentatie van ondernomen handelingen door het bestuur. Tevens bewaakt hij/zij het overzicht van de interne (lijfelijke)afspraken.

Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor het opgestelde, financiële beleid van de vereniging. Hij/zij houdt de inkomsten en uitgaven bij, stelt begrotingen op en maakt kosten-batenanalyses. De penningmeester houdt toezicht op de commissie Acquisitie.

Coördinator interne zaken
De Coördinator interne zaken is verantwoordelijk voor de belangenbehartiging van de bestuurs-en commissieleden. De Coördinator interne zaken heeft als doel het waken over de persoonlijke belangen van het individu binnen de vereniging.  Diegene houdt zich binnen de vereniging bezig met iedere lid afzonderlijk, waarbij de lid van binnenkomst tot vertrek wordt begeleid. Ook is diegene samen met de secretaris verantwoordelijk voor de inventarisatie.

PR-manager
De PR-commissaris is verantwoordelijk over de marketing van de vereniging en externe diensten zoals ICT-zaken, grafische ontwerpen en video editing. Ook is houdt de PR-manager toezicht op de commissie Marketing.

Eventmanager
De eventmanager focust zich op de activiteiten die worden georganiseerd door de vereniging. Hierbij houdt de eventmanager toezicht op de commissies Recreatief en Educatief.

Commissies

Commissie Recreatief
De Commissie Recreatief heeft als doel het bieden van recreatiemogelijkheden aan de studenten. De commissie behaalt dit doel middels diverse activiteiten. Binnen deze commissie wordt er gestreefd naar het creëren van een thuisgevoel op de campus om de studententijd plezieriger te maken. Daarnaast is het een mogelijkheid om de studenten kennis te laten maken met elkaar, waardoor zij niet alleen hun professionele netwerk kunnen verbreden maar ook nieuwe vriendschappen aan over zullen houden. 

Commissie Marketing
De Commissie Marketing is gericht op de branding en promotie van INSAN. De commissie houdt zich bezig met het vergroten van de naamsbekendheid en het onder de aandacht brengen van doelen, diensten en activiteiten van de vereniging. De taken bestaan o.a. uit het bedenken van promotie- en branding strategieën, het onderhouden van de social-mediakanalen en het ontwerpen van posters en flyers. Hierbij heeft de commissie veel creatieve vrijheid. 

Commissie Educatief
De Commissie Educatief houdt zich bezig met het bedenken en optimaliseren van leermethodes en het bedenken van onderwerpen die bijdragen aan het behalen van de educatieve doelen van INSAN. Hieronder vallen o.a. taken zoals het opzetten van lezingen, cursussen of workshops, het bedenken van de meest efficiënte vorm van kennisoverdracht hierin en bezighouden met de gehele organisatorische kant die bij dit soort evenementen en activiteiten komt kijken. De Commissie Educatief vormt de basis voor de groei van de studenten met als doel ontwikkeling bieden op professioneel, academisch en spiritueel vlak. 

Commissie Acquisitie
De Commissie Acquisitie heeft de taak om potentiële sponsoren te vinden en te benaderen voor een samenwerking. Commissie Acquisitie maakt het mogelijk dat INSAN door kan blijven gaan met het onderhouden en versterken van netwerken en daarmee de carrièremogelijkheden voor haar leden blijft vergroten. Daarnaast zorgt deze commissie voor het aantrekken van financiële middelen. De commissie bestaat uit een aantal commissieleden die nauw samenwerken met de penningmeester. 

Commissie Studentzaken
Hier volgt later meer info over.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht, kortgezegd RvT, is het toezichthoudende orgaan van INSAN. Dit orgaan heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie van de rechtspersoon zoals die door het bestuur wordt verwerkelijkt. Ook dient het orgaan als adviesorgaan voor de vereniging, in het bijzonder het bestuur.